Skip to Content

BilirkişiRaporu.Net sitesi adli bilirkişilik konusunda bilgi ve belge paylaşımını sağlamaktadır.

Bilirkişi Rapor Örneğinin tamamını görmek ve Bilirkişi Rapor Örneği Dosyasını bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız  Sınırsız Üye olmanız gerekiyor.

Açıklamalı Genel Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

01.04.2014 - 04:10

Bir bilirkişi raporunda dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ve açıklamalar mevcuttur. Genel olarak olarak kullanılabilecek bir Bilirkişi Raporu şablonu ektedir. Lütfen şablonu kullanırken içerisinde sizlere bilgi verme amacıyla eklenmiş kırmızı renkli kısımları siliniz. Silinmesi gereken kırmızı yerlerin, silinmesi unutulduğu takdirde yaratacağı sorunlardan sorumlu değiliz. Bu rapor bir Bilirkişi Raporu'nun nasıl hazırlanacağını göstermek amaçlıdır.

Bilirkişi Eğitimi

23.04.2013 - 23:54
Mali Kariyer Eğitim Kurumları Bilirkişi Eğitimi

Mali Kariyer Eğitim Kurumlarında Bilirkişilik Eğitimi Yapılıyor.

Ankara'nın saygın eğitim kurumu Mali Kariyer'de deneyimli uzman eğitimciyle Bilirkişilik Eğitimi yapılacaktır. Bilirkişilik Eğitimi Türkiye'de ilk defa uygulamaya yönelik olarak yapılacak katılımcılarla beraber sık karşılan bir dosya üzerinde uygulamalı eğitim yapılacaktır.

Vergi Ziyaı Bilirkişi Raporu Örneği

04.07.2012 - 01:23

İddianamede ve vergi suçu raporunda isnat edilen eylemlin sanık tarafından işlenip işlenmediği, sahte fatura tanzim edilip edilmediği, Vergi Zıyaının oluşup oluşmadığı hususlarının bilirkişi raporu ile tespiti istenmiştir. Yüce Mahkemece istenen tespit raporu örneği ektedir.

İçerik yayınları