Skip to Content

Özsermaye Tespit Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

03.01.2012 - 15:49

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi dosya içerisinde sunulan evraklar üzerinde Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Ekte Özsermaye Tespit Raporu Şablonu yer almaktadır.