Skip to Content

Özsermaye Tespiti

Tür Değişikliği İçin Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

29.05.2012 - 23:25

Bir anonim şirketi, Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde Anonim Şirketini, Limited Şirkete dönüştüreceğinden şirketin özsermaye tespitini istemiştir. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince bilirkişi olarak atanmış talep sahibi K....... İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Mahkemeye sunmuş olduğu Yevmiye Defteri ve bilançosu incelenerek şirketin öz sermayesi tespit edilmiştir. Özsermaye tespit bilirkişi rapor örneği ektedir.

Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

17.05.2012 - 19:04

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi, dosya içerisinde sunulan evraklara dayanarak Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Nevi (tür) değişikliği nedeniyle yapılmış Özsermaye Tespit Raporu ekte yer almaktadır.

Özsermaye Tespit Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

03.01.2012 - 15:49

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi dosya içerisinde sunulan evraklar üzerinde Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Ekte Özsermaye Tespit Raporu Şablonu yer almaktadır.

İçerik yayınları